PRESTAZIO BERMATUAK

A. OINARRIZKO ARRETA

B. MENDEKOTASUNAREN ARRETA

C. ADINEKOEN ARRETA

D. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN ARRETA

E. GAIXOTASUN MENTAL LARRIA DUTEN PERTSONEN ARRETA

F. GIZARTEBAZTERKETA EGOERAN EDO HORRETARAKO ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN ARRETA

G. ADINGABEEN ARRETAREN ARLOA

H. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMEI LAGUNTZEA

PRESTAZIO EZ BERMATUAK

A. LEHEN MAILAKO ARRETAREN ARLOA

B. ADINEKO PERTSONEN ARRETAREN ARLOA

C. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN ARRETAREN ARLOA

D. GAIXOTASUN MENTAL LARRIA DUTEN PERTSONEN ARRETA

E. GIZARTEBAZTERKETA EGOERAN EDO HORRETARAKO ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN ARRETAREN ARLOA

F. ADINGABEEN ARRETAREN ARLOA