Zer da?

Harrera eta orientazio sozialerako programa Gizarte Zerbitzuen sisteman sartzeko bide bat da.

Zertarako?

Hona horren helburuak:

 • Erabiltzaileen eskaerak jaso eta haiei erantzun bat ematea.
 • Herritarren arazo sozialei lehen erantzuna ematea.
 • Gizarte babeserako sistemen prestazioak lortzen lagundu eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen gainerako programetan parte hartu ahal izatea erraztea.

Norentzat?

Programa honako hauei zuzenduta dago:

 • Arazo sozial nabarmenak dituztelako gizarte zerbitzuen laguntza behar duten pertsonei.
 • Sistema desberdinen prestazioak lortu behar dituzten pertsonei.
 • Herritarrei, oro har.

Zer egiten dugu?

a) BANAKAKO-FAMILIAKO ESKU HARTZEA

Lau jarduketa mota hartzen ditu:

 • Harrera eta orientazio soziala: Pertsonaren beharren lehen balorazioa egin, aholkularitza eskaini, eskaerari lehen erantzuna eman eta profesionalaren eta erabiltzailearen artean erreferentzia-harreman bat sortu.
 • Prestazioak lortu: Gizarte Zerbitzuen sistemaren prestazio eta baliabideen kudeaketa. Oinarrizko Errenta, Aparteko laguntzak, familia prestazioak, etab. Halaber, gizarte babeserako beste programa batzuek (hezkuntza, osasuna, etxebizitza, etab.) edota ekimen sozialeko beste entitateek (C├íritas, Anafe) eskaintzen dituzten prestazioak lortzen laguntzea du helburu programak.
 • Deribazioa: Programa honek ezin baldin badio lagundu, pertsona hori Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen beste programa batzuetara, gizarte zerbitzu espezializatuetara edota babes sozialeko beste programa batzuetara bideratzen da.
 • Jarraipena: Behin interbentzioa amaitu ondoren, kasuaren nondik-norakoa ezagutzeko jarraipena egiten da.

b) KOMUNITATEAREN ESPARRUKO ESKU-HARTZEA:

 • Informazioa: Komunitateari atzemandako behar eta arazoei buruz informatu eta gizarte zerbitzuek eman dezaketen erantzunen berri eman. Era berean, komuniteko kideek arrisku edo gatazka egoeren berri emango dute.
 • Sentsibilizazioa: Komunitateari eta udalei zuzendutako jarduketak, pertsona hauei eragiten dieten gaiei buruzkoak (arazoak, gizarte jarrera positiboak, prebentzio kanpainak, etab.).
 • Lankidetza: Komunitatean gizarte-laguntzako programak sustatzea (boluntarioak, gizarte laguntzako sareak) eta/edo jarduera komunitarioetan partehartzea bultzatzea, etab.

Beraz, harrera programan bi interbentzio lerro garatzen dira:

 • Babes sozialeko sistemen prestazioak eta baliabideak lortzen laguntzea.
  Halaber, ehun soziala sustatzen da komunitateak arazoei aurre egiteko duen gaitasuna handitzeko.

Nortzuk gara?

 • Gizarte langilea: Programaren arduraduna da, bere fase desberdinetan eta bere bi eskuhartze mailetan.
 • Administraria: Programari dagokion administrazio lana egiten du, besteak beste, hitzorduak eman eta erabiltzaileei arreta ematea. Erabiltzaileek lehenengo harremana berarekin egiten dute.