• Unibertsaltasuna
 • Erantzunkizun publikoa
 • Berdintasuna
 • Elkartasuna
 • Hurbiltasuna eta dezentralizazioa
 • Herritarren partaidetza
 • Laguntza pertsonalizatua eta integrala
 • Prebentzioa
 • Normalizazioa
 • Autonomia sustatzea
 • Planifikazioa eta ebaluazioa
 • Administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza
 • Kalitatea
 • Boluntarioen lanaren sustapena